g

Elektroninės prekybos sistemos nestandartiniams baldams sukūrimas

UAB „Neto baldai“ nuo 2022 m. kovo mėn. įgyvendiną projektą, kurio tikslas sukurti veikiančią, patikimą el. prekybos sistemą, kuri savyje talpintų dizaino, išdėstymo patalpoje ir kitas baldų projektavimo funkcijas, taupančias tiek įmonės, tiek kliento laiką bei leisiančias klientui savarankiškai užsisakyti norimą baldą bei tiksliau įvertinti ar tai yra toks vizualinis sprendimas, kokio ir siekiama, ar projekto sąmata ir įgyvendinimo terminai priimtini ir kokie pakeitimai juos sumažintų. UAB „Neto baldai“ įgyvendins projektą optimaliai išnaudodama laiką ir resursus bei siekdama visų paraiškoje numatytų ir užsibrėžtų tikslų ir rezultatų.

Tokia el. prekybos sistema leis ženkliai pagreitinti užsakymo procesus ir pačios gamybos procesus, sumažinti darbų kaštus, kas lems didesnį darbo našumą, konkurencingumą, žinomumą.

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo, kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė.

Projekto pavadinimas: UAB "Neto baldai" e. komercijos modelio diegimas

Bendra projekto vertė - 30 655,10 Eur

Skiriamas finansavimas - 22 991,32 Eur

Įgyvendinimo trukmė: nuo 2022-03-21 iki 2023-03-18.

Priemonė pagal kurią skirtas finansavimas: 13.1.1-LVPA-K-860 „E. komercijos modelis COVID-19“

Krepšelis